info
Dziękuję za odwiedzenie mojej strony.

brak zdjęcia
patent jako skuteczna ochrona wynalazku

Kancelaria Brandpat reprezentuje wynalazcę, który chce objąć swój wynalazek ochroną patentową. Taką ochroną mogą być objęte wynalazki jak również znaki towarowe. Nadany patent stanowi ochronę prawną i musi być honorowany na całym świecie. Pozwala to wynalazcy cieszyć się unikatowością swojego pomysłu, a firmie ułatwia identyfikację na całym świecie. Taka ochrona udzielana jest na określony czas. Rzecznicy patentowi pomogą w opracowani koniecznej dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego. Do ich zadań należy także skuteczne reprezentowanie przedsiębiorcy przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z patentem. Dzięki nadanemu patentowi wynalazek jest skutecznie chroniony przez Biuro Rzecznika Patentowego na całym świecie. Patent pozwala to na bezpieczne wdrażanie pomysłu, bez ryzyka że ktoś skopiuje pomysł. Patenty udzielane są tylko na rozwiązania techniczne nadające się do zastosowania w przemyśle. Dzięki takiej ochronie przedsiębiorca może wdrażać nowe innowacyjne rozwiązania techniczne.