info
Dziękuję za odwiedzenie mojej strony.

brak zdjęcia
Ta firma pomoże podczas kontroli z ITD

Centrum Rozliczania Kierowców i Doradztwa Personalnego to miejsce, które powstało z myślą o dostarczeniu jak najszerszego wsparcia dla branży transportowej szczególnie w zakresie rozliczania pracy kierowców zatrudnionych w firmach przewozowych. Stąd więc doradztwo BHP, doradztwo ADR i kontrole ITD są główną domeną aktywności tejże firmy. Wspomniane działania a zwłaszcza rozliczanie kierowców, kontrole ITD i wsparcie podczas ich przebiegu, to wykonywane niezwykle solidnie i dokładnie pogłębione analizy czasu i jakości pracy każdego kierowcy. W ramach tejże więc usługi Centrum to podejmuje się przede wszystkim ewidencji czasu pracy kierowców, przygotowywania kompleksowych raportów kontrolnych i dokumentacji w związku z tym jak i ma uprawnienia do przeprowadzania rozmaitych audytów. To wszystko zaś sprawia, że Centrum Rozliczania Kierowców i Doradztwa Personalnego to absolutnie partner godny do polecenia do współpracy.